ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ،از روز سه شنبه خط 1 تله کابین....

انتصاب مدیر عامل شرکت تله کابین توچال

تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...