انتصاب مدیر عامل شرکت تله کابین توچال

تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...

تعمیرات....

از روز سه شنبه مورخ 93/03/20 تا اطلاع ثانوی تعمیرات خطوط تله کابین آغاز خواهد شد...