ایام کار مجموعه تله کابین توچال ...

قال توجه همه ی شما دوستداران توچال!!!

با توجه به اتمام مراحل آماده سازی پیست جدید تیوب سواری...

پیست پاک ...

شـــب!!!هیجــــــــــان!!!اسکــــــــــــــی....


بانجی جامپینگ
این باشگاه اولین باشگاه جامپینگ در ایران بوده ، شامل سکوی 40 متری پرش جامپینگ و همچنین پیست اسکیت می باشد که در هردو بخش با وجود مربیان متخصص و حرفه ای امکان آموزش ابتدایی و حرفه ای را به کلیه رده های سنی را دارد.
(در حال حاضر ورزش بانجی مختص به آقایان است.)
تلفن های تماس: 7722918-0919 و 7722919-0919