ارتباط با ما

تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال




تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال:


واحد
تلفن
دورنگار
فکس مرکزی شرکت تله کابین توچال
*******
02122173440
روابط عمومی و تبلیغات
02122435874

بازاریابی
02122421404
*
رزرواسیون هتل توچال
02122418000
*
مدیرمالی و منابع انسانی
02122421510
*
 مدیرفنی،مهندسی و اجرایی
02122435880
02122421506
حراست
02122421406
02122421409
منابع انسانی
02122421407




آدرس : تهران ، بزرگراه چمران ، روبروی نمایشگاه بین المللی ، خیابان یمن ( تابناک سابق ) ، انتهای خیابان ولنجک
کد پستی : 1985886833