دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی پیست اسکی توچال برگزار شد